Το πρόγραμμα- EL

Το Tackle (Διαχείριση) αναφέρεται σε μία συλλογή εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας καθώς και το ρήμα που σημαίνει την αποφασιστική προσπάθεια αντιμετώπισης ενός σύνθετου προβλήματος. Το έργο TACKLE αποσκοπεί και στα δύο αυτά:

Παρέχει μια ψηφιακή εργαλειοθήκη για τα σχολεία για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης και των συνεπειών της μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τα ψηφιακά εργαλεία θα υποστηρίξουν τα σχολεία στην αξιολόγηση των υπηρεσιών τους και θα διασφαλίσουν ότι, παρά τις πρόσθετες πιέσεις στα σχολεία λόγω της κρίσης του Covid-19, είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Οι δρόμοι για την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για νέους που τελειώνουν το σχολείο και νέους που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, χρειάζεται να συνοδεύονται από ποιοτικές υπηρεσίες προσανατολισμού, καθώς πολλές υπηρεσίες είχαν διακοπεί λόγω του Covid -19.

Κατεβάστε το φυλλάδιο του TACKLE

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ το 2019 κυμάνθηκε από 3,0% στην Κροατία έως 17,3% στην Ισπανία. Στις χώρες των εταίρων του TACKLE έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την επίτευξη του στόχου αναφοράς για το 2020. Το 2010 το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα ήταν 28,6%, 18,2% και 13,5% αντίστοιχα σε σύγκριση με 17,3%, 13,5% και 4,1% το 2019. Μια έκθεση του Cedefop του 2010 δείχνει ότι οι μαθητές από ευάλωτες ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απεμπλοκής και εγκατάλειψης και ότι απαιτούνται ενέργειες για την υποστήριξη των μαθητών και των σχολείων, έτσι ώστε η πρόοδος που σημειώθηκε πριν από την πανδημία Covid-19 στο θέμα της πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Ως αποτέλεσμα της κρίσης του Covid-19 στην Ευρώπη, η ανάγκη για υπηρεσίες προσανατολισμού και υποστήριξης στα σχολεία για τους μαθητές τους είναι ακόμη πιο επιτακτική. Σύμφωνα με μια μελέτη του Ιουνίου 2020 από το Ίδρυμα Bertelsmann, οι προκλήσεις για την επαγγελματική καθοδήγηση σε περιόδους κορωνοϊού ήταν και θα είναι να συνεχίσουν να προσφέρουν υποστήριξη και παρακολούθηση στους μαθητές και τις οικογένειές τους παρά τις δυσκολίες και την απαιτούμενη ψηφιοποίηση της επαγγελματικής καθοδήγησης.

Στόχος

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να αναπτύξει εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να αυτοαξιολογήσουν τις υπηρεσίες εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού τους, να αναπτύξουν ένα σχέδιο ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και να προσφέρει μια ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από την εργαλειοθήκη TACKLE καθώς και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο ρόλο τους να υποστηρίξουν τους μαθητές, με ψηφιακά εργαλεία και πόρους, σε αυτή την άνευ προηγουμένου εποχή.

Δράσεις

 • 1 ηλεκτρονική λίστα αξιολόγησης υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού
 • 1 Σχέδιο δράσης επαγγελματικής καθοδήγησης και δημιουργός εργαλείων
 • 1 Εκπαιδευτική Ενότητα για δασκάλους, επαγγελματίες συμβούλους και άλλους εκπαιδευτικούς
 • 3 εθνικά πλαίσια – Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα
 • 5 οργανισμοί-εταίροι
 • 75 σχολεία που συμμετέχουν στην Πιλοτική Δράση της Εργαλειοθήκης
 • 65 δάσκαλοι και επαγγελματίες Ε.Π. που εκπαιδεύονται στο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα TACKLE
 • 45 συμμετέχοντες στην εκδήλωση προβολής του έργου
 • Συνολικά τουλάχιστον 200 επαγγελματίες της εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου για την ανάπτυξη των παραδοτέων

Μεθοδολογίες

Οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και την επίτευξη των σχεδιαζόμενων αποτελεσμάτων είναι συμμετοχικές – με τη συμμετοχή των επαγγελματιών των ομάδων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της ευρύτερης σχολικής – επιχειρηματικής κοινότητας μέσω ομάδων εστίασης ή διαδικασίες αναθεώρησης και επικύρωσης των παραγόμενων προϊόντων από εμπειρογνώμονες.

Επίδραση

Ο επιθυμητός αντίκτυπος του έργου TACKLE είναι για τα σχολεία που χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη TACKLE να παρέχουν δραστηριότητες εκπαίδευσης σταδιοδρομίας και καθοδήγησης που υποστηρίζουν τη μετάβαση στην περαιτέρω εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Η τρέχουσα κρίση του κορωνοϊού καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν και θα ενισχύσουν τα σχέδια και τους πόρους εκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης για να υποστηρίξουν τις μεταβάσεις, τη λήψη αποφάσεων και τις διαδρομές των μαθητών τους, αλλά η ανάγκη για αυτά τα εργαλεία δεν τελειώνει με την πανδημία. Η εργαλειοθήκη TACKLE θα είναι χρήσιμη για τα σχολεία ακόμη και μετά την πανδημία, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν στρατηγικά δράσεις καθοδήγησης και να υποστηρίζουν τους μαθητές τους στα μονοπάτια εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το πρόγραμμα- EL

Το Tackle (Διαχείριση) αναφέρεται σε μία συλλογή εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας καθώς και το ρήμα που σημαίνει την αποφασιστική προσπάθεια αντιμετώπισης ενός σύνθετου προβλήματος. Το έργο TACKLE αποσκοπεί και στα δύο αυτά:

Παρέχει μια ψηφιακή εργαλειοθήκη για τα σχολεία για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης και των συνεπειών της μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τα ψηφιακά εργαλεία θα υποστηρίξουν τα σχολεία στην αξιολόγηση των υπηρεσιών τους και θα διασφαλίσουν ότι, παρά τις πρόσθετες πιέσεις στα σχολεία λόγω της κρίσης του Covid-19, είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Οι δρόμοι για την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για νέους που τελειώνουν το σχολείο και νέους που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, χρειάζεται να συνοδεύονται από ποιοτικές υπηρεσίες προσανατολισμού, καθώς πολλές υπηρεσίες είχαν διακοπεί λόγω του Covid -19.

Κατεβάστε το φυλλάδιο του TACKLE

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ το 2019 κυμάνθηκε από 3,0% στην Κροατία έως 17,3% στην Ισπανία. Στις χώρες των εταίρων του TACKLE έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την επίτευξη του στόχου αναφοράς για το 2020. Το 2010 το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα ήταν 28,6%, 18,2% και 13,5% αντίστοιχα σε σύγκριση με 17,3%, 13,5% και 4,1% το 2019. Μια έκθεση του Cedefop του 2010 δείχνει ότι οι μαθητές από ευάλωτες ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απεμπλοκής και εγκατάλειψης και ότι απαιτούνται ενέργειες για την υποστήριξη των μαθητών και των σχολείων, έτσι ώστε η πρόοδος που σημειώθηκε πριν από την πανδημία Covid-19 στο θέμα της πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Ως αποτέλεσμα της κρίσης του Covid-19 στην Ευρώπη, η ανάγκη για υπηρεσίες προσανατολισμού και υποστήριξης στα σχολεία για τους μαθητές τους είναι ακόμη πιο επιτακτική. Σύμφωνα με μια μελέτη του Ιουνίου 2020 από το Ίδρυμα Bertelsmann, οι προκλήσεις για την επαγγελματική καθοδήγηση σε περιόδους κορωνοϊού ήταν και θα είναι να συνεχίσουν να προσφέρουν υποστήριξη και παρακολούθηση στους μαθητές και τις οικογένειές τους παρά τις δυσκολίες και την απαιτούμενη ψηφιοποίηση της επαγγελματικής καθοδήγησης.

Στόχος

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να αναπτύξει εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να αυτοαξιολογήσουν τις υπηρεσίες εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού τους, να αναπτύξουν ένα σχέδιο ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και να προσφέρει μια ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από την εργαλειοθήκη TACKLE καθώς και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο ρόλο τους να υποστηρίξουν τους μαθητές, με ψηφιακά εργαλεία και πόρους, σε αυτή την άνευ προηγουμένου εποχή.

Δράσεις

 • 1 ηλεκτρονική λίστα αξιολόγησης υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού
 • 1 Σχέδιο δράσης επαγγελματικής καθοδήγησης και δημιουργός εργαλείων
 • 1 Εκπαιδευτική Ενότητα για δασκάλους, επαγγελματίες συμβούλους και άλλους εκπαιδευτικούς
 • 3 εθνικά πλαίσια – Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα
 • 5 οργανισμοί-εταίροι
 • 75 σχολεία που συμμετέχουν στην Πιλοτική Δράση της Εργαλειοθήκης
 • 65 δάσκαλοι και επαγγελματίες Ε.Π. που εκπαιδεύονται στο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα TACKLE
 • 45 συμμετέχοντες στην εκδήλωση προβολής του έργου
 • Συνολικά τουλάχιστον 200 επαγγελματίες της εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου για την ανάπτυξη των παραδοτέων

Μεθοδολογίες

Οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και την επίτευξη των σχεδιαζόμενων αποτελεσμάτων είναι συμμετοχικές – με τη συμμετοχή των επαγγελματιών των ομάδων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της ευρύτερης σχολικής – επιχειρηματικής κοινότητας μέσω ομάδων εστίασης ή διαδικασίες αναθεώρησης και επικύρωσης των παραγόμενων προϊόντων από εμπειρογνώμονες.

Επίδραση

Ο επιθυμητός αντίκτυπος του έργου TACKLE είναι για τα σχολεία που χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη TACKLE να παρέχουν δραστηριότητες εκπαίδευσης σταδιοδρομίας και καθοδήγησης που υποστηρίζουν τη μετάβαση στην περαιτέρω εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Η τρέχουσα κρίση του κορωνοϊού καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν και θα ενισχύσουν τα σχέδια και τους πόρους εκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης για να υποστηρίξουν τις μεταβάσεις, τη λήψη αποφάσεων και τις διαδρομές των μαθητών τους, αλλά η ανάγκη για αυτά τα εργαλεία δεν τελειώνει με την πανδημία. Η εργαλειοθήκη TACKLE θα είναι χρήσιμη για τα σχολεία ακόμη και μετά την πανδημία, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν στρατηγικά δράσεις καθοδήγησης και να υποστηρίζουν τους μαθητές τους στα μονοπάτια εκπαίδευσης και κατάρτισης.